A rektorátushoz intézett memóriumok/ Memorii adresate către Rectoratul Universităţii

MEMORIUL
studenţilor înmatriculaţi în anii 2002-2003 şi 2003-2004 la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B)

CĂTRE RECTORATUL UNIVERSITĂŢII

ÎN ATENŢIA DECANATULUI FACULTĂŢII DE LITERE ŞI A SENATULUI UBB

1. Prezentarea situaţiei
Promoţiile înmatriculate în anii 2002-2003 şi 2003-2004 din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B) sunt în situaţia de a nu obţine diplomele pentru ambele specializări prevăzute în contractul de şcolarizare, deşi:
· în anul 2002, respectiv anul 2003, la nivel UBB, pe lista specializărilor la care se puteau înscrie candidaţii etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B) era o opţiune validă (vezi anexa nr. 1. referitoare la cifrele de şcolarizare aprobate de Senatul UBB, precum şi ordinul Rectoratului Nr. 17.171. din 20 decembrie 2005);
· în momentul înscrierii la această facultate pe fişa de înscriere figura dubla specializare (vezi anexa nr. 2.);
· în contractele de studiu, completate şi semnate în fiecare semestru – în total 8 – atât disciplinele trecute, cât şi creditele acumulate se refereau la ambele specializări alese la înscriere (vezi anexa nr. 3.);
· studenţii acestei specializări au obţinut finanţare pentru studiile lor din bugetul alocat de minister (buget alocat direct pentru această dublă specializare), unii studenţi profitând şi de burse de studiu, alţii plătind taxă de studiu;
· examenul de licenţă, susţinut de fiecare student în sesiunea iunie 2006, respectiv iunie 2007, s-a desfăşurat în conformitate cu deciziile rectoratului privind examenele în scris la ambele specializări şi susţinerea lucrării de diplome;
· absolvenţii au obţinut adeverinţe conform pregătirii lor în două domenii pe care a fost trecute ambele specializări: etnologia mgh. (A) – maghiară/română/lb. şi literatură străină (B);
· cu această adeverinţă unii absolvenţi au susţinut examene de titularizare în învăţământul preuniversitar, şi au obţinut posturi de profesori în domeniul specializării B, respectiv: maghiară/română/lb. şi literatură străină; şi au fost admişi la examenul de definitivat pe baza adeverinţelor prelungite.

2. Consecinţele negative

În cazul în care absolvenţii nu obţin diplomele în conformitate cu studiile şi examenele date, conţinând ambele specializări, ei se confruntă cu următoarea situaţie:

· în lipsa unei diplome privind dubla specializare absolvenţii nu pot candida pentru locuri de muncă în domeniul ambelor specializări, respectiv pentru locuri de muncă în învăţământul preuniversitar sau la locuri de muncă care necesită specializarea B;
· obţinerea diplomei la o singură specializare lezează drepturile absolvenţilor, deoarece nu corespunde stării de fapt reale, neacoperând decât jumătate din creditele obţinute în fiecare semestru;
· în lipsa diplomelor absolvenţii nu au posibilitatea de a-şi continua studiile aprofundate/postuniversitare;
· cei care şi-au terminat deja studiile universitare au avut deja de suferit din cauza lipsei de diplomă, ei neavând posibilitatea de a candida pentru locuri de muncă şi burse de studii, ori de prelungire a contractelor de muncă încheiate pe baza adeverinţelor care se eliberează înaintea acordării diplomei şi care au o validitate pe o perioadă determinată, în cazul de faţă: 12 luni (un an).

3. Solicitare

Deoarece nici Rectoratul UBB din Cluj-Napoca, şi nici Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nu au oferit soluţii privind situaţia în cauză având în vedere drepturile conferite prin actele oficiale ale UBB, rugăm a binevoi soluţionarea prezentei situaţii prin acordarea diplomei la dubla specializare absolvită în următoarele specializări:
Licenţiat în etnologie-filologie
Domeniul sociologie-filologie
Specializarea etnologie (mgh). (A) – maghiară/română/ limba şi literatura străină (B)

Considerăm că UBB nu a respectat termenii contractului încheiat cu noi, care stipula dubla specializare. Noi respectând întocmai clauzele contractului (prezenţă la examene, plata taxelor de studii etc.) solicităm ca la rândul ei Universitatea să-şi respecte angajamentele asumate prin semnarea contractului.

În vederea soluţionării amiabile a situaţiei date solicităm o întrevedere cu conducerea UBB, de preferinţă înaintea proximei şedinţe a Senatului UBB.

Cu stimă:

Studenţii înmatriculaţi în anii 2002-2003, 2003-2004 din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca la Facultatea de Litere, specializarea etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B)

Cluj-Napoca, 19 martie 2008
Promoţia înmatriculată în anul universitar 2002-2003:
1. Both Zsuzsa-Erika
2. Brassai Csilla-Katalin
3. Fazakas Orsolya
4. Gál Tünde
5. Hompoth Mária
6. Jáni Réka
7. Kádár Katalin
8. Kiss Tünde
9. Kocsis Tünde
10. Lőrinczi Tünde
11. Miklós Réka
12. Nagy Anikó
13. Nagy Réka
14. Péter Enikő
15. Rényi Imola Csilla
16. Salló Szilárd
17. Szalma Anna-Mária
18. Szikszai Rózsa-Katalin
19. Tatár Erzsébet-Tímea
20. Végh Éva Emese

Promoţia înmatriculată în anul universitar 2003-2004:
1. Bedőházi Beáta
2. Borsos Júlia Gyöngyi
3. Dénes Ida
4. Ferenczi Eszter
5. Fischer Botond
6. Fülöp Orsolya
7. Hajdó Hajnal Réka
8. Jakab Katalin
9. Kovács Réka
10. Kovács Krisztina
11. Molnár Izolda
12. Peti Botond
13. Pusztai Emese Noémi
14. Roman Márta
15. Sipos Klára Mária
16. Szabó Krisztina

MEMORIUL
promoţiei înmatriculate în anul 2004-2005 la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B)

CĂTRE RECTORATUL UNIVERSITĂŢII

ÎN ATENŢIA DECANATULUI FACULTĂŢII DE LITERE ŞI A SENATULUI UBB

1. Prezentarea situaţiei
Promoţia înmatriculată în anul 2004-2005 din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” de la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, specializarea etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B) este în situaţia de a nu obţine diplomele pentru ambele specializări prevăzute în contractul de şcolarizare, deşi:
· în anul 2004, la nivel UBB, pe lista specializărilor la care se puteau înscrie candidaţii etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B) era o opţiune validă (vezi anexa nr. 1. referitoare la cifrele de şcolarizare aprobate de Senatul UBB, precum şi ordinul Rectoratului Nr. 17.171. din 20 decembrie 2005);
· în momentul înscrierii la această facultate pe fişa de înscriere figura dubla specializare (vezi anexa nr. 2.);
· în contractele de studiu, completate şi semnate în fiecare semestru – în total 8 – atât disciplinele trecute, cât şi creditele acumulate se refereau la ambele specializări alese la înscriere (vezi anexa nr. 3.);
· studenţii acestei specializări au obţinut finanţare pentru studiile lor din bugetul alocat de minister (buget alocat direct pentru această dublă specializare), unii studenţi profitând şi de burse de studiu, alţii plătind taxă de studiu;
· în cursul anilor studenţii au solicitat şi au primit adeverinţe confirmând statutul lor de student la două specializări: etnologie mgh. (A) – maghiară/română/lb. şi literatură străină (B).

2. Consecinţele negative

În cazul în care absolvenţii nu vor obţine diplomele în conformitate cu studiile şi examenele date, conţinând ambele specializări, ei se vor confrunta cu următoarea situaţie:

· în lipsa unei diplome privind dubla specializare absolvenţii nu vor putea candida pentru locuri de muncă în domeniul ambelor specializări, respectiv pentru locuri de muncă în învăţământul preuniversitar sau la locuri de muncă care necesită specializarea B;
· obţinerea diplomei la o singură specializare lezează drepturile absolvenţilor, deoarece nu corespunde stării de fapt reale, neacoperind decât jumătate din creditele obţinute în fiecare semestru;
· în lipsa diplomelor absolvenţii nu au posibilitatea de a-şi continua studiile aprofundate/postuniversitare.

3. Solicitare

Deoarece nici Rectoratul UBB din Cluj-Napoca, şi nici Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nu au oferit soluţii privind situaţia în cauză având în vedere drepturile conferite prin actele oficiale ale UBB, rugăm a binevoi soluţionarea prezentei situaţii prin acordarea diplomei la dubla specializare absolvită în următoarele specializări:

Licenţiat în etnologie-filologie
Domeniul sociologie-filologie
Specializarea etnologie (mgh). (A) – maghiară/română/ limba şi literatura străină (B)

Considerăm că UBB nu a respectat termenii contractului încheiat cu noi, care stipula dubla specializare. Noi respectând întocmai clauzele contractului (prezenţă la examene, plata taxelor de studii etc.) solicităm ca la rândul ei Universitatea să-şi respecte angajamentele asumate prin semnarea contractului.

În vederea soluţionării amiabile a situaţiei date solicităm o întrevedere cu conducerea UBB, de preferinţă înaintea proximei şedinţe a Senatului UBB.

Cu stimă:

Studenţii înmatriculaţi în anul 2004-2005 din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B)

Cluj-Napoca, 19 martie 2008

1. Bálint Katalin
2. Luka Zsuzsanna
3. Molnár Noémi
4. Molnár Réka
5. Szász Erzsébet
6. Székely Csilla-Katalin
7. Vajda Szabolcs István
8. Verbiţchi Éva

MEMORIUL
studenţilor înmatriculaţi în anii 2005-2006, 2006-2007 şi 2007-2008 la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea etnologie ( mgh).(A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B), respectiv lb. şi literatură maghiară/română/străină (A) – etnologie(mgh).(B)

CĂTRE RECTORATUL UNIVERSITĂŢII

ÎN ATENŢIA DECANATULUI FACULTĂŢII DE LITERE ŞI A SENATULUI UBB

1. Prezentarea situaţiei
Promoţiile înmatriculate în anii 2005-2006, 2006-2007 şi 2007-2008 la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea etnologie (mgh).(A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B), respectiv lb. şi maghiară/română/străină (A) – etnologie(mgh).(B) sunt în situaţia de a nu obţine diplomele pentru ambele specializări prevăzute în contractul de şcolarizare, deşi:
· în anul 2005, respectiv în anii 2006, 2007, la nivel UBB, pe lista specializărilor la care se puteau înscrie candidaţii etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B) precum şi lb. şi literatură maghiară/română/străină (A) – etnologie (mgh) (B) era o opţiune validă (vezi anexa nr. 1. referitoare la cifrele de şcolarizare aprobate de Senatul UBB, precum şi ordinul Rectoratului Nr. 17.171. din 20 decembrie 2005);
· în momentul înscrierii la această facultate pe fişa de înscriere figura dubla specializare (vezi anexa nr. 2);
· în contractele de studiu, completate şi semnate în fiecare semestru – în total 2, 4, respectiv 6 – atât disciplinele, cât şi creditele acumulate se refereau la ambele specializări alese la înscriere (vezi anexa nr. 3.);
· studenţii acestei specializări au obţinut finanţare pentru studiile lor din bugetul alocat de minister (buget alocat direct pentru această dublă specializare), unii studenţi profitând şi de burse de studiu, alţii plătind taxă de studiu.

2. Consecinţele negative

În cazul în care absolvenţii nu vor obţine diplomele în conformitate cu studiile şi examenele date, conţinând ambele specializări, ei se vor confrunta cu următoarea situaţie:

· absolvenţii nu vor putea candida pentru locuri de muncă în domeniul ambelor specializări;
· obţinerea diplomei la o singură specializare nu este acceptabilă din punct de vedere juridic, deoarece nu corespunde stării de fapt reale, neacoperind decât jumătate din creditele obţinute în fiecare semestru;
· datorită statutului neclar privind dubla specializare, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic nu permite frecventarea modulului pedagogic şi obţinerea diplomei de pedagogie, cu toate că s-au încheiat contracte cu departamentul amintit;
· în lipsa unei diplome privind modulul pedagogic, absolvenţii nu au dreptul de a candida la locuri de muncă în învăţământ în ciuda faptului că în Centralizator etnologia apare ca specializare pedagogică (vezi Centralizator la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3007/2008).

3. Solicitare

Deoarece nici Rectoratul UBB din Cluj-Napoca, şi nici Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nu au oferit soluţii privind situaţia în cauză având în vedere drepturile conferite prin actele oficiale ale UBB, rugăm a binevoi soluţionarea prezentei situaţii prin acordarea diplomei la dubla specializare absolvită în următoarele specializări:

Licenţiat în etnologie-filologie
Domeniul studii culturale-filologie
Specializarea etnologie (mgh). (A) – maghiară/română/ limba şi literatura străină (B),
respectiv: maghiară/română/ limba şi literatura străină (A) – etnologie (mgh). (B)

Considerăm că UBB nu a respectat termenii contractului încheiat cu noi, care stipula dubla specializare. Noi respectând întocmai clauzele contractului (prezenţă la examene, plata taxelor de studii etc.) solicităm ca la rândul ei Universitatea să-şi respecte angajamentele asumate prin semnarea contractului.

În vederea soluţionării amiabile a situaţiei date solicităm o întrevedere cu conducerea UBB, de preferinţă înaintea proximei şedinţe a Senatului UBB.

Cu stimă:

Studenţii înmatriculaţi în anii 2005-2006, 2006-2007 şi 2007-2008 din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” de la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, specializarea etnologie ( mgh).(A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B), respectiv lb. şi literatură maghiară/română/străină (A) – etnologie(mgh).(B).

Cluj-Napoca, 19 martie 2008
Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2005-2006 la specializarea Etnologie (A) -maghiară/ română/ lb. şi lit. străină (B):
1. Balázs Emőke
2. Biró Emese
3. Csoma Imola Blanka
4. Dániel Csaba Levente
5. Egyed Anna-Ildikó
6. Józsa Katalin
7. Kádár Kincső
8. Lőrinczi Csilla
9. Lukács Andrea
10. Niczuly Enikő
11. Oláh-Badi Melinda
12. Pál Katalin
13. Sipos Annamária
14. Jakab Anna-Mária
15. Szűcs Tünde
16. Ternei Orsolya Beáta
17. Tímár Krisztina
18. Székely Ágota

Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2005-2006 la specializarea maghiară/ română/ lb. şi lit. străină (A)- Etnologie (B):
1. Demjén Erika
2. Kása Enikő
3. Konsza Júlia-Johanna
4. Molnár Gabriella
5. Czoguly Ildikó
6. Széll Delinke
7. Bartha Dalma
8. Sándor Edit
9. Svegler Hella

Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2006-2007 la specializarea Etnologie (A)-maghiară/ română/ lb. şi lit. străină (B):
1. Farkas Beáta
2. Farkas Margit
3. Szilágyi Brigitta
4. Dániel Rita

Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2006-2007 la specializarea maghiară/ română/ lb. şi lit. străină (A)- Etnologie (B):
1. Balázs Emese
2. Homonai Judit
3. Kántor Emese
4. Kiss Emőke
5. Govor Edina

Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2007-2008 la specializarea Etnologie (A)-maghiară/ română/ lb. şi lit. străină (B):
1. Radó Krisztina
2. Csákány Helga
3. Székely Csilla
4. Hársfalvi Noémi
5. Lázár Tamás-Imre
6. Pál Piroska
7. Hunyadi Annamária
8. Nagy Kinga

Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2007-2008 la specializarea maghiară/ română/ lb. şi lit. străină (A)- Etnologie (B):
1. Deák Zsuzsanna
2. Sütő Tímea
3. Csukás Noémi
4. Nagy Ágota
5. Molnár Árpád
6. Dávid Adél
7. Biró Melinda

Válasz