Több mint kétezer virtuális szignatúra

2008. május 14.

Vagyis több mint kétezer online aláírás gyűlt már össze!
Az aláírók többsége romániai magyar, de nagyon sokan mellénk álltak Magyarországon is. A vajdasági szolidarizálókon kívül például Németországból és Hollandiából is érkezett hozzánk virtuális támogatás.
Mindenféle munkakörben tevékenykedőkhöz eljutott a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen tanuló/végzett néprajzosok oklevél-ügyének a híre. A teljesség igénye nélkül, az aláírók között találunk sok egyetemistát, mindenféle rendű és rangú tanárembert, vagy gyógyszerészt, jogászt/ügyvédet, könyvtárost, raktárost, színészt, topográfust, újságírót, néptáncoktatót, vasutast, zenészt, lelkészt, orvost, nyugdíjast, közgazdászt, légiforgalmi irányítót és néprajzkutatót is.

Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy aláírásával támogatott bennünket annak érdekében, hogy képesítéseinknek megfelelő diplomát kaphassunk!

a néprajzosok

Túl az ezredik…

2008. május 13.

Sőt, az ezerötszázadik aláíráson is!

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek!

a néprajzosok

„Felfegyverkezve”-Online aláírásgyűjtéssel és bloggal harcolunk a diplománkért

2008. május 9.

Néprajzot fő- vagy mellékszakként végzett/ jelenleg hallgató diákok vagyunk. A Babeş- Bolyai Tudományegyetem mulasztásai miatt valamint a hatályos törvények értelmében nem kaphatjuk meg mindkét szakunk elvégzését igazoló oklevelünket (bővebben olvashatsz a kialakult szituáció okairól és az álláspontunkról a blog bejegyzéseiben és a csatolt linkeken).
Blogot szerkesztettünk annak érdekében, hogy megismertessük a nagyvilággal abszurd helyzetünket és online aláírást kezdeményeztünk annak érdekében, hogy ügyünk támogatására fórumot létesítsünk.
Minden eddigi és reménybeli aláírónak köszönjük, hogy szolodaritást vállal(t) velünk! Nagyon jó látni, hogy milyen szépen gyűlnek az aláírók és tudni, hogy mellettünk állnak. Hisszük, hogy az aláírások nemcsak számunkra nem közönbösek, hanem a megfelelő szervek figyelmét is felkelti.
Köszönettel tartozunk a Transindex csapatának is, amiért segítségünkre sietett és lehetővé tette az aláírásgyűjtés és a blog működtetését a portálon valamint a blogringen!

Mégegyszer köszönjük mindenkinek!

A mihamarabbi diplománk reményében,

a néprajzosok

Kik vagyunk és mit akarunk?/ Cine suntem şi ce vrem?

2008. április 14.

TANULMÁNYOKNAK MEGFELELŐ DIPLOMÁT A BBTE MINDEN EGYETEMISTÁJÁNAK!

2008 januárjában, a 2002–2007 között néprajz A és B szakra beiskolázott diákok, legnagyobb megdöbbenésükre, szembesültek azzal a helyzettel, hogy a Babeş-Bolyai Tudományegyetem vezetősége nem hajlandó kiadni a képzésüknek megfelelő kétszakos oklevelet.
Hat évfolyam:
• 2002/2003 (tanulmányaikat 2006-ban fejezték be)
• 2003/2004 (tanulmányaikat 2007-ben fejezték be)
• 2004/2005 (jelenlegi IV. évfolyam; tanulmányaikat folyó év nyári vizsgaidőszakában fejezik be)
• 2005/2006 (jelenlegi III. évfolyam; tanulmányaikat folyó év nyári vizsgaidőszakában fejezik be)
• 2006/2007 (jelenlegi II. évfolyam)
• 2007/2008 (jelenlegi I. évfolyam)
beiskolázott diákjai szabályosan lezajlott felvételi vizsga folytán jutottak be a szakra, a Minisztérium támogatta és támogatja tanulmányaik végzését – ki ösztöndíjban részesül, ki tandíjat fizet –, a kar szemeszterenként tanulmányi szerződést kötött, illetve köt velük, és a diákok eleget tettek, illetve tesznek kötelezettségeiknek (óralátogatás, vizsga stb.)
A 2002-ben, illetve a 2003-ban beiskolázott hallgatók már befejezték tanulmányaikat, sőt az egyetem által kibocsátott oklevélpótló igazolással munkát vállaltak, ám az oklevelek kiadásának késleltetése ezek érvényességének megszűnését eredményezi.
Ennek ellenére az egyetem nem hajlandó kiadni a végzettségüknek megfelelő oklevelet, arra való hivatkozással, hogy a diplomára nem vezetheti rá a ténylegesen elvégzett szakokat, mivel ez nem egyezne a 2005/88-as és a 2007/501-es kormányrendelettel. A „megoldásként” felajánlott lehetőség – monodiploma elfogadása – nem létezik, hiszen nincs akkreditált magyar, angol stb. monoszak.

Véleményünk szerint az egyetem súlyos mulasztást követett el, amikor két éven keresztül – 2006-ban, illetve 2007-ben – olyan hivatalos okmányokat – mindkét szakot feltüntető oklevélpótló igazolásokat – állított ki, amelyeknek most nem vállalja fel az érvényességét, arról nem is beszélve, hogy a továbbiakban is felvételit hirdetett ezen kettős szakokra, de jelenleg nem ismeri el ezeket „de jure”.
„De facto” A DIÁKOK NEM LEHETNEK ÁRTATLAN ÁLDOZATAI a vezetőség mulasztásainak, amelyeket a tanügyi reform által előállt sajátságos helyzetben követtek el.
Úgy gondoljuk, hogy a helyzet megoldatlansága emberi sorsokat befolyásol, munkahelyek elveszítését eredményezi, ugyanakkor veszélyezteti a BBTE jó hírnevét.

DIPLOMĂ CONFORM STUDIILOR PENTRU TOŢI ABSOLVENŢII UBB!

În ianuarie 2008 studenţii de la UBB, Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, specializarea etnologie A şi B, înmatriculaţi între anii 2002–2007, au constatat: conducerea UBB nu este dispusă să emită diplomele pentru ambele specializări conform studiilor cuprinse în contractul de şcolarizare.
Studenţii celor şase promoţii, înmatriculaţi în:
• 2002/2003 (şi-au finalizat studiile în anul 2006)
• 2003/2004 (şi-au finalizat studiile în anul 2007)
• 2004/2005 (anul IV; îşi vor finaliza studiile în anul universitar 2007/2008)
• 2005/2006 (anul III; îşi vor finaliza studiile în anul universitar 2007/2008)
• 2006/2007 (prezentul anul II.)
• 2007/2008 (prezentul anul I.)
deşi şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de UBB (prezenţă la ore şi la examene, plata taxelor de studii etc.) nu primesc diplomă corespunzătoare studiilor parcurse.
Examenul de licenţă, susţinut de fiecare student în sesiunea iunie 2006, respectiv iunie 2007, s-a desfăşurat în conformitate cu deciziile rectoratului privind examenele în scris la ambele specializări şi susţinerea lucrării de diplomă.
Referindu-se la Hotărârea de Guvern nr. 88 din 2005, respectiv nr. 501 din 2007, Senatul Universităţii Babes-Bolyai a propus şi a votat eliberarea diplomei de monospecializare la alegere, etnologie sau limbă şi literatură, deşi în cazul acestuia din urmă nu este posibil, neexistând specializare de limbă şi literatură maghiară, engleză, etc. în sistem mono.

După părerea noastră conducerea UBB comite o ilegalitate atunci când nu recunoaşte validitatea adeverinţelor eliberate în anul 2006 şi 2007, conform pregătirii în două domenii şi nu emite diplome conform studiilor pentru toţi absolvenţii, deşi între anii 2002–2007, la nivel UBB, pe lista specializărilor la care se puteau înscrie candidaţii era o opţiune validă atât etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B), cât şi lb. şi literatură maghiară/română/străină(A) – etnologie (mgh). (B)
STUDENŢII NU POT FI VICTIMELE deciziilor greşite ale instituţiei, luate în „spiritul” reformei învăţământului.
Considerăm, că nesoluţionarea situaţiei influeţează destine prin pierderea locurilor de muncă şi totodată dăunează imaginii UBB.

A rektorátushoz intézett memóriumok/ Memorii adresate către Rectoratul Universităţii

2008. április 13.

MEMORIUL
studenţilor înmatriculaţi în anii 2002-2003 şi 2003-2004 la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B)

CĂTRE RECTORATUL UNIVERSITĂŢII

ÎN ATENŢIA DECANATULUI FACULTĂŢII DE LITERE ŞI A SENATULUI UBB

1. Prezentarea situaţiei
Promoţiile înmatriculate în anii 2002-2003 şi 2003-2004 din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B) sunt în situaţia de a nu obţine diplomele pentru ambele specializări prevăzute în contractul de şcolarizare, deşi:
· în anul 2002, respectiv anul 2003, la nivel UBB, pe lista specializărilor la care se puteau înscrie candidaţii etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B) era o opţiune validă (vezi anexa nr. 1. referitoare la cifrele de şcolarizare aprobate de Senatul UBB, precum şi ordinul Rectoratului Nr. 17.171. din 20 decembrie 2005);
· în momentul înscrierii la această facultate pe fişa de înscriere figura dubla specializare (vezi anexa nr. 2.);
· în contractele de studiu, completate şi semnate în fiecare semestru – în total 8 – atât disciplinele trecute, cât şi creditele acumulate se refereau la ambele specializări alese la înscriere (vezi anexa nr. 3.);
· studenţii acestei specializări au obţinut finanţare pentru studiile lor din bugetul alocat de minister (buget alocat direct pentru această dublă specializare), unii studenţi profitând şi de burse de studiu, alţii plătind taxă de studiu;
· examenul de licenţă, susţinut de fiecare student în sesiunea iunie 2006, respectiv iunie 2007, s-a desfăşurat în conformitate cu deciziile rectoratului privind examenele în scris la ambele specializări şi susţinerea lucrării de diplome;
· absolvenţii au obţinut adeverinţe conform pregătirii lor în două domenii pe care a fost trecute ambele specializări: etnologia mgh. (A) – maghiară/română/lb. şi literatură străină (B);
· cu această adeverinţă unii absolvenţi au susţinut examene de titularizare în învăţământul preuniversitar, şi au obţinut posturi de profesori în domeniul specializării B, respectiv: maghiară/română/lb. şi literatură străină; şi au fost admişi la examenul de definitivat pe baza adeverinţelor prelungite.

2. Consecinţele negative

În cazul în care absolvenţii nu obţin diplomele în conformitate cu studiile şi examenele date, conţinând ambele specializări, ei se confruntă cu următoarea situaţie:

· în lipsa unei diplome privind dubla specializare absolvenţii nu pot candida pentru locuri de muncă în domeniul ambelor specializări, respectiv pentru locuri de muncă în învăţământul preuniversitar sau la locuri de muncă care necesită specializarea B;
· obţinerea diplomei la o singură specializare lezează drepturile absolvenţilor, deoarece nu corespunde stării de fapt reale, neacoperând decât jumătate din creditele obţinute în fiecare semestru;
· în lipsa diplomelor absolvenţii nu au posibilitatea de a-şi continua studiile aprofundate/postuniversitare;
· cei care şi-au terminat deja studiile universitare au avut deja de suferit din cauza lipsei de diplomă, ei neavând posibilitatea de a candida pentru locuri de muncă şi burse de studii, ori de prelungire a contractelor de muncă încheiate pe baza adeverinţelor care se eliberează înaintea acordării diplomei şi care au o validitate pe o perioadă determinată, în cazul de faţă: 12 luni (un an).

3. Solicitare

Deoarece nici Rectoratul UBB din Cluj-Napoca, şi nici Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nu au oferit soluţii privind situaţia în cauză având în vedere drepturile conferite prin actele oficiale ale UBB, rugăm a binevoi soluţionarea prezentei situaţii prin acordarea diplomei la dubla specializare absolvită în următoarele specializări:
Licenţiat în etnologie-filologie
Domeniul sociologie-filologie
Specializarea etnologie (mgh). (A) – maghiară/română/ limba şi literatura străină (B)

Considerăm că UBB nu a respectat termenii contractului încheiat cu noi, care stipula dubla specializare. Noi respectând întocmai clauzele contractului (prezenţă la examene, plata taxelor de studii etc.) solicităm ca la rândul ei Universitatea să-şi respecte angajamentele asumate prin semnarea contractului.

În vederea soluţionării amiabile a situaţiei date solicităm o întrevedere cu conducerea UBB, de preferinţă înaintea proximei şedinţe a Senatului UBB.

Cu stimă:

Studenţii înmatriculaţi în anii 2002-2003, 2003-2004 din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca la Facultatea de Litere, specializarea etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B)

Cluj-Napoca, 19 martie 2008
Promoţia înmatriculată în anul universitar 2002-2003:
1. Both Zsuzsa-Erika
2. Brassai Csilla-Katalin
3. Fazakas Orsolya
4. Gál Tünde
5. Hompoth Mária
6. Jáni Réka
7. Kádár Katalin
8. Kiss Tünde
9. Kocsis Tünde
10. Lőrinczi Tünde
11. Miklós Réka
12. Nagy Anikó
13. Nagy Réka
14. Péter Enikő
15. Rényi Imola Csilla
16. Salló Szilárd
17. Szalma Anna-Mária
18. Szikszai Rózsa-Katalin
19. Tatár Erzsébet-Tímea
20. Végh Éva Emese

Promoţia înmatriculată în anul universitar 2003-2004:
1. Bedőházi Beáta
2. Borsos Júlia Gyöngyi
3. Dénes Ida
4. Ferenczi Eszter
5. Fischer Botond
6. Fülöp Orsolya
7. Hajdó Hajnal Réka
8. Jakab Katalin
9. Kovács Réka
10. Kovács Krisztina
11. Molnár Izolda
12. Peti Botond
13. Pusztai Emese Noémi
14. Roman Márta
15. Sipos Klára Mária
16. Szabó Krisztina

MEMORIUL
promoţiei înmatriculate în anul 2004-2005 la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B)

CĂTRE RECTORATUL UNIVERSITĂŢII

ÎN ATENŢIA DECANATULUI FACULTĂŢII DE LITERE ŞI A SENATULUI UBB

1. Prezentarea situaţiei
Promoţia înmatriculată în anul 2004-2005 din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” de la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, specializarea etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B) este în situaţia de a nu obţine diplomele pentru ambele specializări prevăzute în contractul de şcolarizare, deşi:
· în anul 2004, la nivel UBB, pe lista specializărilor la care se puteau înscrie candidaţii etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B) era o opţiune validă (vezi anexa nr. 1. referitoare la cifrele de şcolarizare aprobate de Senatul UBB, precum şi ordinul Rectoratului Nr. 17.171. din 20 decembrie 2005);
· în momentul înscrierii la această facultate pe fişa de înscriere figura dubla specializare (vezi anexa nr. 2.);
· în contractele de studiu, completate şi semnate în fiecare semestru – în total 8 – atât disciplinele trecute, cât şi creditele acumulate se refereau la ambele specializări alese la înscriere (vezi anexa nr. 3.);
· studenţii acestei specializări au obţinut finanţare pentru studiile lor din bugetul alocat de minister (buget alocat direct pentru această dublă specializare), unii studenţi profitând şi de burse de studiu, alţii plătind taxă de studiu;
· în cursul anilor studenţii au solicitat şi au primit adeverinţe confirmând statutul lor de student la două specializări: etnologie mgh. (A) – maghiară/română/lb. şi literatură străină (B).

2. Consecinţele negative

În cazul în care absolvenţii nu vor obţine diplomele în conformitate cu studiile şi examenele date, conţinând ambele specializări, ei se vor confrunta cu următoarea situaţie:

· în lipsa unei diplome privind dubla specializare absolvenţii nu vor putea candida pentru locuri de muncă în domeniul ambelor specializări, respectiv pentru locuri de muncă în învăţământul preuniversitar sau la locuri de muncă care necesită specializarea B;
· obţinerea diplomei la o singură specializare lezează drepturile absolvenţilor, deoarece nu corespunde stării de fapt reale, neacoperind decât jumătate din creditele obţinute în fiecare semestru;
· în lipsa diplomelor absolvenţii nu au posibilitatea de a-şi continua studiile aprofundate/postuniversitare.

3. Solicitare

Deoarece nici Rectoratul UBB din Cluj-Napoca, şi nici Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nu au oferit soluţii privind situaţia în cauză având în vedere drepturile conferite prin actele oficiale ale UBB, rugăm a binevoi soluţionarea prezentei situaţii prin acordarea diplomei la dubla specializare absolvită în următoarele specializări:

Licenţiat în etnologie-filologie
Domeniul sociologie-filologie
Specializarea etnologie (mgh). (A) – maghiară/română/ limba şi literatura străină (B)

Considerăm că UBB nu a respectat termenii contractului încheiat cu noi, care stipula dubla specializare. Noi respectând întocmai clauzele contractului (prezenţă la examene, plata taxelor de studii etc.) solicităm ca la rândul ei Universitatea să-şi respecte angajamentele asumate prin semnarea contractului.

În vederea soluţionării amiabile a situaţiei date solicităm o întrevedere cu conducerea UBB, de preferinţă înaintea proximei şedinţe a Senatului UBB.

Cu stimă:

Studenţii înmatriculaţi în anul 2004-2005 din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B)

Cluj-Napoca, 19 martie 2008

1. Bálint Katalin
2. Luka Zsuzsanna
3. Molnár Noémi
4. Molnár Réka
5. Szász Erzsébet
6. Székely Csilla-Katalin
7. Vajda Szabolcs István
8. Verbiţchi Éva

MEMORIUL
studenţilor înmatriculaţi în anii 2005-2006, 2006-2007 şi 2007-2008 la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea etnologie ( mgh).(A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B), respectiv lb. şi literatură maghiară/română/străină (A) – etnologie(mgh).(B)

CĂTRE RECTORATUL UNIVERSITĂŢII

ÎN ATENŢIA DECANATULUI FACULTĂŢII DE LITERE ŞI A SENATULUI UBB

1. Prezentarea situaţiei
Promoţiile înmatriculate în anii 2005-2006, 2006-2007 şi 2007-2008 la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea etnologie (mgh).(A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B), respectiv lb. şi maghiară/română/străină (A) – etnologie(mgh).(B) sunt în situaţia de a nu obţine diplomele pentru ambele specializări prevăzute în contractul de şcolarizare, deşi:
· în anul 2005, respectiv în anii 2006, 2007, la nivel UBB, pe lista specializărilor la care se puteau înscrie candidaţii etnologie (mgh). (A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B) precum şi lb. şi literatură maghiară/română/străină (A) – etnologie (mgh) (B) era o opţiune validă (vezi anexa nr. 1. referitoare la cifrele de şcolarizare aprobate de Senatul UBB, precum şi ordinul Rectoratului Nr. 17.171. din 20 decembrie 2005);
· în momentul înscrierii la această facultate pe fişa de înscriere figura dubla specializare (vezi anexa nr. 2);
· în contractele de studiu, completate şi semnate în fiecare semestru – în total 2, 4, respectiv 6 – atât disciplinele, cât şi creditele acumulate se refereau la ambele specializări alese la înscriere (vezi anexa nr. 3.);
· studenţii acestei specializări au obţinut finanţare pentru studiile lor din bugetul alocat de minister (buget alocat direct pentru această dublă specializare), unii studenţi profitând şi de burse de studiu, alţii plătind taxă de studiu.

2. Consecinţele negative

În cazul în care absolvenţii nu vor obţine diplomele în conformitate cu studiile şi examenele date, conţinând ambele specializări, ei se vor confrunta cu următoarea situaţie:

· absolvenţii nu vor putea candida pentru locuri de muncă în domeniul ambelor specializări;
· obţinerea diplomei la o singură specializare nu este acceptabilă din punct de vedere juridic, deoarece nu corespunde stării de fapt reale, neacoperind decât jumătate din creditele obţinute în fiecare semestru;
· datorită statutului neclar privind dubla specializare, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic nu permite frecventarea modulului pedagogic şi obţinerea diplomei de pedagogie, cu toate că s-au încheiat contracte cu departamentul amintit;
· în lipsa unei diplome privind modulul pedagogic, absolvenţii nu au dreptul de a candida la locuri de muncă în învăţământ în ciuda faptului că în Centralizator etnologia apare ca specializare pedagogică (vezi Centralizator la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3007/2008).

3. Solicitare

Deoarece nici Rectoratul UBB din Cluj-Napoca, şi nici Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nu au oferit soluţii privind situaţia în cauză având în vedere drepturile conferite prin actele oficiale ale UBB, rugăm a binevoi soluţionarea prezentei situaţii prin acordarea diplomei la dubla specializare absolvită în următoarele specializări:

Licenţiat în etnologie-filologie
Domeniul studii culturale-filologie
Specializarea etnologie (mgh). (A) – maghiară/română/ limba şi literatura străină (B),
respectiv: maghiară/română/ limba şi literatura străină (A) – etnologie (mgh). (B)

Considerăm că UBB nu a respectat termenii contractului încheiat cu noi, care stipula dubla specializare. Noi respectând întocmai clauzele contractului (prezenţă la examene, plata taxelor de studii etc.) solicităm ca la rândul ei Universitatea să-şi respecte angajamentele asumate prin semnarea contractului.

În vederea soluţionării amiabile a situaţiei date solicităm o întrevedere cu conducerea UBB, de preferinţă înaintea proximei şedinţe a Senatului UBB.

Cu stimă:

Studenţii înmatriculaţi în anii 2005-2006, 2006-2007 şi 2007-2008 din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” de la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, specializarea etnologie ( mgh).(A) – lb. şi literatură maghiară/română/străină (B), respectiv lb. şi literatură maghiară/română/străină (A) – etnologie(mgh).(B).

Cluj-Napoca, 19 martie 2008
Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2005-2006 la specializarea Etnologie (A) -maghiară/ română/ lb. şi lit. străină (B):
1. Balázs Emőke
2. Biró Emese
3. Csoma Imola Blanka
4. Dániel Csaba Levente
5. Egyed Anna-Ildikó
6. Józsa Katalin
7. Kádár Kincső
8. Lőrinczi Csilla
9. Lukács Andrea
10. Niczuly Enikő
11. Oláh-Badi Melinda
12. Pál Katalin
13. Sipos Annamária
14. Jakab Anna-Mária
15. Szűcs Tünde
16. Ternei Orsolya Beáta
17. Tímár Krisztina
18. Székely Ágota

Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2005-2006 la specializarea maghiară/ română/ lb. şi lit. străină (A)- Etnologie (B):
1. Demjén Erika
2. Kása Enikő
3. Konsza Júlia-Johanna
4. Molnár Gabriella
5. Czoguly Ildikó
6. Széll Delinke
7. Bartha Dalma
8. Sándor Edit
9. Svegler Hella

Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2006-2007 la specializarea Etnologie (A)-maghiară/ română/ lb. şi lit. străină (B):
1. Farkas Beáta
2. Farkas Margit
3. Szilágyi Brigitta
4. Dániel Rita

Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2006-2007 la specializarea maghiară/ română/ lb. şi lit. străină (A)- Etnologie (B):
1. Balázs Emese
2. Homonai Judit
3. Kántor Emese
4. Kiss Emőke
5. Govor Edina

Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2007-2008 la specializarea Etnologie (A)-maghiară/ română/ lb. şi lit. străină (B):
1. Radó Krisztina
2. Csákány Helga
3. Székely Csilla
4. Hársfalvi Noémi
5. Lázár Tamás-Imre
6. Pál Piroska
7. Hunyadi Annamária
8. Nagy Kinga

Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2007-2008 la specializarea maghiară/ română/ lb. şi lit. străină (A)- Etnologie (B):
1. Deák Zsuzsanna
2. Sütő Tímea
3. Csukás Noémi
4. Nagy Ágota
5. Molnár Árpád
6. Dávid Adél
7. Biró Melinda

A 2008 április 7-i szenátusi határozat/ Hotâre a Senatului Universităţii

2008. április 12.